Better You Eterisk olja Tallbarr 30 ml

179 kr

Artikelnr: 5092 Kategorier: , Brand:

Beskrivning

  • Perfekt som bastuolja

Better You Eterisk olja Tallbarr 10ml har en uppfriskande och lite söt doft som påminner om skogens friskhet och lugn. Den är perfekt i massageolja och kan även användas som bastuprodukt.

Innehåll

Ekologisk tallbarrsolja (Pinus Sylvestris). Framställd genom destillering barr.

Användning

För användning i hemmagjorda hudvårdsprodukter rekommenderas doseringen vara max 1 % av oljorna.

För produkter som sköljs av och för aromaterapi kan doseringen vara något högre. I parfymer bör doseringen vara ca. 10-20 %.

Undvik att inandas koncentrerad ånga/sprej. Fara! Koncentrerad olja irriterar huden och kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN EFTER HUDKONTAKT (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag, kontakta läkare.

EFTER KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 15 minuter. Ta ut kontaktlinser om det kan ske enkelt. Fortsätt att skölja. Om irritation eller svullnad kvarstår, kontakta läkare.

 

 

Du kanske också gillar …