Rea!

Better You Eterisk olja Ylang Ylang 10ml

Det ursprungliga priset var: 119 kr.Det nuvarande priset är: 105 kr.

Artikelnr: 4507 Kategorier: , Brand:

Beskrivning

Ekologisk eterisk Ylang Ylangolja (Cananga Odorata) har en söt, varm och kryddig blomdoft.

Framställd genom destillering av blommor. Sägs vara ett afrodisiakum men är också balanserande och antiseptisk.

Ylang Ylang olja är en mycket vanlig ingrediens i parfym, kosmetik, tvål och hårvård. Är lugnande, avstressande och motverkar sömnproblem vid aromaterapi.

Passar bra att blanda med Bergamott och Jasmin.

Innehåll

Ekologisk eterisk Cananga Odorata (Ylang Ylang) olja. Framställd genom destillering av blommor.

Användning

Eteriska oljor i koncentrerad form ska aldrig användas invärtes. De ska heller aldrig användas outspädda på huden (med väldigt få undantag) då detta kan orsaka hudirritationer. Oftast används eteriska oljor främst för dess intensiva dofter, men även för de specifika egenskaperna de olika oljorna anses ha. För användning i hemmagjorda hudvårdsprodukter rekommenderas doseringen vara max 1 % av oljorna. För produkter som sköljs av och för aromaterapi kan doseringen vara något högre. I parfymer bör doseringen vara ca. 10-20 %.

Tvätta huden noga efter användning. Undvik att inandas koncentrerad ånga/sprej. Fara! Irriterar huden och kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.

ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN EFTER HUDKONTAKT (även håret): Tvätta grundligt med tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag, kontakta läkare.

EFTER KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i 15 minuter. Ta ut kontaktlinser om det kan ske enkelt. Fortsätt att skölja. Om irritation eller svullnad kvarstår, kontakta läkare.

VID FÖRTÄRING: Ring genast Giftinformationscentralen/läkare. Framkalla INTE kräkning.

Du kanske också gillar …